Posvet z astrologom

Astrolog je oseba, ki ima ogromno različnih znanj. Z vedeževanjem astrologija  nima nič skupnega.

Astrolog je oseba, ki se ukvarja z astrologijo. Za poklic astrologa je potrebna nadarjenost. Poleg obvladanja astroloških ved je potrebno znanje astronomije, psihologije, matematike, astronomije, medicine in tujih jezikov. Astrolog mora imeti tudi smisel za logiko, sintezo in jasno izražanje, v zibelko pa mu je morala biti položena intuicija.Astrologi smo osebe , ki ima dar združiti dve dimenziji – prostor in čas.

Naj poudarim, da astrologija še vedno pridobiva na veljavi in poklic astrologa pri nas s strani države ni verificiran. Verificiran program študija astrologije v Sloveniji ne obstaja, zato pridobljeni certifikati ali diplome niso pravno veljavni dokumenti.

Trenutno nobena država na svetu ne priznava teh naslovov in izobraževanja kot enakovreden poklic z drugimi. Kljub temu pa je šolanje in izobraževanje nujno potrebno za delo s klienti.

Izbira astrologa je primerljiva z osebnim zdravnikom. Resen in ugleden astrolog redko sprejema brez predhodne najave, saj se je potrebno predhodno na konzultacijo pripraviti. Dobro je z astrologom pred obiskom vzpostaviti telefonski kontakt in ga povprašati, s kakšno vrsto astrologije se ukvarja.

Sam obisk pa traja najmanj uro in je razdeljen na dva dela. Prvi je analiza in oblikovanje psihološkega profila, drugi pa očrtanje pomebnih dogotkov, ki bodo obeležili življenje klienta.

Pri izbiri astrologa upoštevajte tudi priporočila svojih prijateljev in znancev. Najboljši astrologi so tisti, ki si kljub računalniškim izpisom karto natisnejo in jo pred konzultacijo tudi pregledajo.