Astrologija je zelo obširna veda. Iz nje se lahko predvideva politika, vreme, zdravje, finance in medčloveški odnosi …Razloži nam načrt našega življenja, razloge za to, naše danosti, nadarjenosti, karmične obremenitve… Astrologija je kompleksen sistem študija in razumevanja nebesnih teles, ki vključuje različne veje. Vsaka veja astrologije se osredotoča na določen vidik človekovega življenja ali okolja.

Spodaj so nekatere osnovne veje astrologije:

Elektivna ali izbirna astrologija (izbira ugodnega trenutka za poroko, začetek poslovnega sodelovanja ipd.)

Je ena izmed vej astrologije, ki se ukvarja z izbiro ugodnega trenutka za začetek nekega procesa. S pomočjo te metode si lahko izberemo ugoden trenutek za osebo (npr. datum poroke, selitve, posla ipd.) ali za podjetje (npr. datum ustanovitve podjetja, začetka posla, podpis pogodbe). Lahko ji rečemo tudi izbirna astrologija, saj se uporablja za izbiranje ugodnih in primernih trenutkov za razna opravila, dogodke in dejavnosti.

Horarna astrologija (odgovor na konkretna vprašanja, pri katerem se potrebuje točen čas rojstva)

Je posebna vrsta napovedovalne astrologije, ki se osredotoča na konkretna, kratka in jedrnata vprašanja, na katera lahko odgovorimo le z DA ali NE. Pri horarni astrologiji je pomembno, da si zabeležite datum in točen čas, ko ste si zastavili vprašanje, na katerega bi želeli odgovor. Odgovore se prejme s pomočjo preučevanja astrološke karte trenutka, v katerem je vprašanje postavljeno.

Ta veja je pri podajanju odgovorov zelo natančna in zagotavlja konkretne odgovore na vprašanja. Odgovori se lahko preverijo, vprašanja pa se lahko nanašajo na nakupe, poslovne odločitve, prvi ljubezenski zmenek… Podaja torej odgovore na točno zastavljena vprašanja. Pomemben pa je točen čas, ko se vam neko vprašanje porodi. Uporabna je tudi v klacični astrologiji, posebno takrat, ko klient ne ve točne ure rojstva. Bila je ena izmed osnovnih vej astrologije, saj ljudje pred leti točne ure svojega rojstva niso poznali.

Astrometereologija (proučuje vpliv planetov na ozračje in vreme)

Karmična astrologija (pojasnjuje vzroke in posledice)

Karmična astrologija nam lahko da odgovor na vprašanje, zakaj se nam dogajajo določene stvari (preučuje karmične vzorce, pridobljene v preteklih življenskih procesih in njihov vpliv na sedanje življenje) ter kako bi lahko to spremenili.

Svetovna astrologija (politična ali mundana astrologija)

opisuje svetovne ekonomske dogodke in politična dogajanja Je ena izmed najstarejših vej astrologije. Pomebne osebe so si z njeno pomočjo pridobivale vpogled v dogajanja. Astrologi so zanje ustvarjali almanahe, koledarje in osebne horoskope. V ospredju te veje so še vedno politika, vera in gospodarstvo. Za izračune so potrebni podatki o ustanovitvi določene države oz. datum in ura njene razglasitve.

Natalna astrologija (se ukvarja s posameznikom na osnovi njegovega rojstnega horoskopa oziroma rojstnega horoskopa)

Natalna karta ali horoskop je izris planetov na nebu v trenutku rojstva. Razkriva in pripoveduje zgodbo našega življenja. Pokaže razmerje planetov v času rojstva. Razdeljena je na 12 hiš.Vsaka hiša predstavlja določeno področje življenja. Prva hiša predstavlja ego, psiho, druga finance, tretja potovanje, trgovanje, pisanje, četrta dom in korenine, peta je hiša sreče in ljubezni, šesti je hiša zdravja in dela, v sedmi se pokažejo odnosti do partnerjev in zakona, osma opisuje okultnost, deveta tujino in duhovnost, deseta pokaže kariero, enajsta prijatelje in dvanajsta sovražnike in trpljenje. Z raporeditvijo planetov v astrološki karti se izriše naša usoda od rojstva in vse do smrti, dober astrolog pa zna ta zapis interpretirati.

Razloži nam načrt našega življenja, razloge za to, naše danosti, nadarjenosti, karmične obremenitve… Preko informacij, ki nam jih astrolog posreduje, se seznanimo o sebi ter svojih bližnjih in dobimo možnost, da se začnemo spreminjati. Imamo sicer svobodno voljo in se pravzaprav lahko mnogokrat sami odločamo kako in kaj, potrebujemo le informacijo o tem, kaj, kdaj in kako lahko to izvedemo. Tukaj je astrologija s svojim znanjem neprecenljiva.

Psihološka astrologija (psihološki vzgibi v človeku)

Psihološka astrologija se ukvarja z globljim razumevanjem posameznikovega karakterja in stanja, in je nekakšen vpogled v psihično stanje posameznika. Deluje zelo globinsko, saj lahko z njo spoznate nekoga v popolnoma drugačni luči. Je kombinacija psihologije, klasične astrologije in karmične diagnostike.

Sinastrija ali partnerska astrologija (se ukvarja z odnosi na področju ljubezni, družine, otrok)

SINASTRIJA ali primerjava vašega s partnerjevim horoskopom pove, ali bo zveza obstala ali ne. Vsebuje izris astrološke karte partnerjev (zodiakalni krog za vsakega posebej), šibke in močne točke (točke sreče) zveze, razlago sorodne duše, splošnega ujemanja, ujemanja v ljubezni…

Iz dveh astroloških kart oseb lahko astrologi razberemo, v kakšnem medsebojnem odnosu sta, v katerih pogledih sta si identični in v katerih različni. Primerjava se največkrat uporablja pri ugotavljanju partnerskih ali poslovnih odnosov. Zelo je uporabna tudi za ugotavljanje odnosov med starši in otroki, posebno v odraščajočem obdobju otrok.

Astromedicina (Se Ukvarja Z Medicino, Pokaže Potencialne Bolezni)

Zdravje je naše največje bogastvo, ki ga spoznamo šele, ko je mimo. Astrološka karta je kakor zemljevid časa, tranziti pa so naša biološka ura. Ti nam pokažejo, kdaj je čas za zdravljenje, če smo bolni, in kdaj je primeren čas za operacijo, v kolikor je potrebna.

Ta veja preučuje povezavo med astrološkimi vplivi in zdravjem posameznika. Medicinska astrologija se osredotoča na analizo natalne karte kot tudi trenutnih planetarnih vplivov na zdravje. Astromedicinski horoskop nam preko natalne karte omogoči vpogled v našo notranjost, vzroke bolezni in čas izbruha bolezni. V astrološki karti lahko astrolog vidi najboljšo možnost zdravljenja in katera metoda je najprimernejša.

Finančna astrologija

Ta veja se osredotoča na vpliv astroloških dejavnikov na finančne trge, gospodarstvo in poslovne odločitve.

Astronumerologija (združeje dve starodavni znanosti numerologijo in astrologijo)

Astronumerologija razlaga odnos med planeti in števili ter njihov kozmični vpliv na naše življenje. Pitagora je zapisal: “Svet je število.” Je metodičen, svetovno razširjen sistem proučevanja duše in osebnosti, ki človeka težko pusti ravnodušnega. Pravzaprav največkrat pripelje do dileme, ali smo svobodna bitja ali le sluge in žrtve usode.

S poznavanjem numerologije in astrologije je metoda predvidevanja in hkrati objektivni pokazatelj, kam naj posameznik usmerja svojo pozornost, da se bo njegova energija kar najbolje manifestirala. Števila prežema pridih neobičajnosti in mističnosti; vsebujejo velik del kozmične energije, ki kot take ohranjajo svojo avtonomnost, iz česar astronumerologi prihajamo do zaključka, da števila pogojujejo zavest, ne pa ravno obratno! Poznamo dve nadvse uporabni tehniki, s pomočjo katerih si lahko na oseben način olajšamo pot do znanja, ki ves ta čas shranjeno počiva v naši podzavesti in čaka, da ga obudimo in uporabimo v vsakdanjem življenju.

Ti dve tehniki se imenujeta vizualizacija s pomočjo števil in njeno nadaljevanje, t.j. sugestija podzavesti. Razumevanje števil se pri vsaki deželi in njenem prebivalstvu malce razlikuje; odvisno je od družbenih okoliščin, kulturne naravnanosti, religioznosti, navad, mentalnega dojemanja.

Bistvena števila v življenju posameznika so:

Število rojstnega datuma izraža življenjsko pot posameznika, njegovo nalogo in cilj v zemeljskem življenju. To število je hkrati najpomembnejše v numerologiji, saj nam je njegova energija dana ob rojstvu (datum rojstva je nemogoče spremeniti, vendar lahko njegov vpliv omilimo). Predstavlja vpogled v prihodnost in odkriva najglobji jaz

Bioritemsko in generacijsko osebno število krepita ali blažita lastnosti osnovnega števila

Število imena in priimka deluje na posameznikovem osebnem in družinskem nivoju (pogled v preteklost ), izraža osebnost, globoke želje, na kakšen način posameznik odreagira v določenih življenjskih okoliščinah.

Posameznika analiziramo po Pascallovem trikotniku (matematično) – po sistemu obrnjene piramide, ali še preprosteje, vsako črko pretvorimo v število preko abecede, ta števila pa reduciramo do sestavljenega dvojnega števila in nato, v najpomebnejše, v osnovno, poglavitno število od 1 do 9. Pretvarjamo iz abecede, veljavne za ta čas, v katerem so se energetske frekvence opazno spremenile in zvišale.

23.12. 1985 = 2 3 1 2 1 9 8 5 = 31 = 4

( števila kot so 11, 22, 33 spadajo v skupino mojstrskih števil in jih navadno ne seštevamo, pa vendar za boljši oris osebnosti število pretvorimo v enomestno, prav tako pri analiziranju imena in priimka združimo v skupno število )

Skupno število je 7.

Če so števila v harmoniji/ ravnovesju; to pomeni, da število imena in priimka ustreza številu življenjske poti, pride do uresničitve – samoaktualizacije. Če temu ni tako, pa govorimo o energetskih blokadah, ki jih je potrebno osvestiti in pretvoriti na način, da bomo v življenju napredovali in rasli z izkušnjami.