Severni vozel v Raku, južni v Kozorogu

Severni vozel bo znamenje Raka vstopil 07.11.2018 in prehajal