Avada Car Dealer News

Vsi astro posveti temeljijo na stroki, s pomočjo različnih tehnik s katerimi določim smernice za vašo prihodnost in z vpogledom v vašo astrološko karto in prognostičnimi tehnikami pa vam določim datumsko astrološke mejnike, ki vam bodo koristile pri odločitvah na vaši življenjski poti.

O poteku svetovanja

Vsa astrološka svetovanja so sestavljena iz dveh delov. Prvi del obsega analizo vaše osebne astrološke karte. Rojstna karta vsebuje zelo natančen izris planetov na nebu v času vašega rojstva. Rojstni horoskop bi lahko primerjali z osebno izkaznico, ki govori o vašem značaju in s katero se lahko identificirate. Rojstna karta je zemljevid naše usode. Le ta razkriva razmišljanje in čustvuje posameznika, v njej so zapisani vedenjski vzorci, prikazuje vaše potenciale in tudi ovire, ki vam onemogočajo napredovanje na vaši nadaljnji življenjski poti. V tem smislu je astrološka karta služi tudi kot odličen pripomoček, kjer se moje ugotovitve potrdijo z vašo izpovedjo. Obenem pa z razlago vaše rojstne karte preverim tudi ali dogodki iz vaše preteklosti sovpadajo z navedeno uro vašega rojstva. V ta namen se prvi del razlage posveti interpretaciji vaše rojstne karte. V kolikor ura rojstva ni točna ali ni znana, se jo na podlagi pomembnih dogodkov iz vaše preteklosti, da ugotoviti. Ker je reifikacija ura precej zamudno opravilo, se obračuna po veljavnem ceniku, kot dodatna storitev.

Drugi del zajema razlago vaše prognoze. Analiza zajema podrobnejši pregled v naslednjih dveh letih, pri tem pa so navedeni tudi pomembni datumi dogodkov, ki bodo vplivali na vaše življenje.S pomočjo astrologije vam bom poiskala tudi odgovore na vaša konkretno zastavljena vprašanja z različnih področji (finance, ljubezen, partnerstvo, izobraževanje, zdravje, zaposlitev…)

V okviru naše dejavnosti, nudimo individualno izdelavo in interpretacijo naslednjih astroloških kart:

Rojstna astrološka karta: Vaša življenjska pot od rojstva do smrti. Zajema 12 najbolj pogostih področij vašega življenja. Omogoča vpogled v najbolj pomembne faze vašega življenja od rojstva pa tja do starosti .Daje informacije o kvaliteti najvažnejših aspektov v življenju posameznika. Iz njega se razbira značaj in psihološke lastnosti v pozitivnem ali negativnem smislu: osebnostni izraz, kako se kažemo navzven oz. kako nas vidijo drugi, energetsko opremljenost in motivacijsko sposobnost, odnos do denarja in lastnine, osebne in skupne partnerske vrednote, odnos  do bližnjega okolja, bratov in sester, sposobnost in način komunikacije in razmišljanja, družinska dinamika in odnosi s starši in predniki, dom, družinska preteklost in korenine, naš  osebni, notranji izraz, naravne danosti in sposobnosti, kreativnost in odnos do otrok, naše vsakodnevne življenjske in delovne navade, službena dinamika in sodelavci, kazalci našega fizičnega in psihičnega zdravja in morebitne bolezenske pred dispozicije, naš odnos do zdravja  in vsakodnevnega življenjskega ciklusa, odnosi z drugimi ljudmi, partnerske zveze in intimne partnerske zveze, kolikšen je naš življenjski optimizem in kolikšna je naša notranja vera, ki nam pomaga in nas krepi v težkih preizkušnjah, sposobnost učenja, izobraževanje in poklicna usmerjenost, možnost odhoda in bivanja v tujini.

Partnerska analiza ali sinastrija: Sinastrija je pomembna veja astrologije, saj gre za primerjavo dveh rojstnih horoskopov, iz katerih se da ugotoviti medsebojno ujemanje dveh oseb. Priporočamo jo ob težavah v odnosu, pred sklenitvijo zakonske zveze, skupnega življenja… je zasnovana na primerjavi dveh ločenih horoskopov in njunem medsebojnem vplivu. Enako učinkovito se lahko uporablja za uspešno analizo odnosa med zakonskima ( mož – žena ) in zunajzakonskima partnerjema, odnosa med sorodniki ( mati – hči, dedek – vnuk, brat – sestra…), kot tudi poslovnega partnerskega odnosa…
Sinastrija raziskuje pozitivne lastnosti oseb in daje uvid v negativne, ki rušijo harmonijo nekega odnosa. S temi informacijami se lažje znajdemo v nekem odnosu in hkrati dobimo impulz, da se spreminjamo, ker se naše lastnosti, ne glede na to, ali so dobre ali slabe,  projektirajo prav skozi partnerski odnos.

Astrološka karta napovedi prihodnosti: S pomočjo različnih tehnik (solar, progresija , tranzit) se za vas izdela horoskop . Zajema analizo določenega obdobja življenja v obdobju enega do več let. Združuje pomembne astrološke tehnike: progresije, direkcije, tranziti, solarni in lunarni povratki, lunacije in mrki. V praksi to pomeni interpretacijo vplivov planetov na vam razumljiv način, tako da boste razumeli ključne dejavnike, ki bodo vplivali na vaše življenje. Razlaga zajema zdravje, ljubezen, finance, uradne zadeve, zakon in posel.

Astrološka karta osebnosti –psihološki profil: Govori o talentih, o tem, kje se bodo na vaši življenjski poti pojavili problemi, opisuje vaš značaj, videz , navade ter vedenje do drugih.

Astrološka karta o poklicnih talentih in nadarjenosti:

Iz vaše rojstne karte je možno razbrati, kateri poklici so za vas primerni, kakšno naj bi bilo vaše delovno okolje, da bi bili notranje zadovoljni. Opisuje tudi poklicne interese – ali bi bilo to samostojno delo, svoboda pri delu, v podrejenem položaju ali v ekipi. Iz nje se da razbrati, ali ste ambiciozni in/ali ste dovzetni do nadaljnjega izobraževanja.
Pokaže tudi, kakšno službo boste opravljali in ali bo to službeno področje povezano s tujino oziroma potovanji. Velikokrat se za tovrstno analizo odločijo starši, da pri otroku razkrijejo potenciale in nadarjenost pri vpisih v srednje šole.

Poslovna analiza: Odgovarja na vprašanja, ki so v povezavi z poslom. Analiza se največkrat opravlja pri izbiri termina za otvoritev podjetja, razstave, podpis pogodbe ipd. Pri upoštevanju tega vidika so nekateri postali bolj uspešni kot drugi.

Astro medicinski horoskop: Pokaže krizne situacije in jih razjasni. Pomaga pri pojasnitvi duševnih vzrokov za nastanek določene bolezni, pokaže pa tudi psihosomatske povezave. Interpretacija vsebuje psihološke – astrološke potencialne podvrženosti boleznim, možne bolezni in kakšen način zdravljenja bi vam najbolj ustrezal.

Finančna analiza: Govori o tem, kateri osebnostni dejavniki, ki se razberejo iz vaše natalne astrološke karte, bodo opredelili vaše ravnanje z denarjem. Razkrije, kakšen je vaš odnos do denarja, posledično pa razkrije tudi vzroke, zakaj ste brez denarja. Iz nje se da razbrati, kateri viri dohodkov so vas najbolj koristni in kdaj so ti viri za vas najbolj dosegljivi.

Karmična diagnostika vam bo podala odgovor, na katerem področju bi morali biti bolj aktivni, da bi vaše življenje dobilo pravi smisel. Predvsem vam s tovrstno analizo nudimo izhod iz določenih kriznih situacij, ki so pri posamezniku običajno zelo obremenjujoča.

Astrološka analiza kriminalnih dejanj: Na podlagi storjenega zločina (kraja denarja, avtomobila, izginotje določene osebe, nasilja, umora) se da razbrati, kaj se je dogajalo, opisati dogodke, ki so se zgodili pred tem, opis ljudi ter imena ali kraja. (*Pridržujemo si pravico odklonitve izdelave dotiče analize  brez obrazložitve. )

Astrološka analiza vašega otroka: Pokaže značaj vašega otroka, najbolj primeren način njegove vzgoje ter kaj potrebuje za rast in razvoj.

 
 

Komu je namenjeno astrološko svetovanje ?

  • posameznikom: pomoč pri spoznavanju lastne osebnosti, odkrivanje psihičnih vzorcev in tendenc v preteklosti, ozaveščene trenutne življenjske situacije in možnost vpogleda v bolj ali manj ugodne trende v bližnji in daljni prihodnosti na vseh življenjskih področjih: zdravje, partnerstvo, družina, služba, finance…, primerjalna analiza in ocena skladnosti oseb v partnerskem, poslovnem, družinskem, prijateljskem odnosu…
  • poslovnim subjektom : ocena trenutnega poslovnega stanja, razvojna dinamika podjetja in trendi, finančna situacija in trendi, psihološko astrološka analiza delovnih kadrov in pomoč pri selekciji zaposlovanja in odpuščanja delavcev, svetovanje glede ugodnega časa za poslovne aktivnosti: najem kredita, prijava na javni razpis, sklepanje pogodb, sodelovanje na sejmih…
  • športnim društvom, trenerjem in športnikom: določanje psihofizičnih kazalcev posameznih tekmovalcev v ekipi, ugotavljanje optimalne motivacijske in energetske opremljenosti igralcev in športnikov v določenem časovnem obdobju: nastop, tekma, trening…., pomoč pri planiranju športnih programov: vadba, počitek, sprostitvene tehnike…