Avada Car Dealer News

V astrološki praksi predstavlja ugotavljanje perspektivnosti partnerskih razmerij pomemben del zaslužka, saj kakovost partnerskih odnosov, ne le ljubezenskih, ampak tudi poslovnih in prijateljskih, večina strank prav posebej zanima. Mnogi se prav zaradi tega odpravijo k astrologu. Vsekakor lahko nudi astrolog stranki pri vseh teh vprašanjih uporabne informacije, če upošteva pomembne omejenosti astrološke tehnike, ki jih mora nadomestiti drugače.  Horoskop predstavlja zgolj izhodišče nekega življenjskega boja, v katerem je nekdo lahko zelo konstruktiven in uspešno premaguje svoje šibkosti, lahko pa je tudi poljubno neresen ter svoje potenciale zanemarja. Zrelostno stopnjo stranke, ki sedi pred nami, moramo znati oceniti iz pogovora, v horoskopu te informacije ni. Zato je treba imeti pri primerjalni analizi horoskopa v mislih vedno to, da je partnerska skladnost posledica dvojega – prvič naravne privlačnosti in sodelovanja, ki jih lahko odčitamo v horoskopu in drugič od stopnje integritete, vsestranskosti, ter od stopnje zrelosti. Zadnje iz horoskopa ne možno razbrati. V praksi to pomeni, da še tako velika naravna privlačnost ni zagotovilo prijetnega in konstruktivnega sožitja, ampak ravno nasprotno. Če si partnerja nista dobronamerna, se ne spoštujeta, do določene stopnje nesebična in tolerantna drug do drugega, postane lahko njihova instinkta privlačnost prekletstvo. Instinktivna sorodnost med partnerji zbuja navezanost ali celo zasvojenost, ki jo v destruktivnem razmerju oba doživljata kot kletko in suženjstvo. V časih kdo reče, da je prav obseden z nekom. Ta občutek seveda ni čisto nič prijeten, ker zelo krni človekovo svobodo ter zapira za razvoj nujno potreben življenjski prostor. Mnogi to nevarnost intuitivno slutijo in zato zelo zadržani do tistih, do katerih čutijo preveliko privlačnost. Prava mera privlačnosti ob kateri nekdo lahko še napreduje kot človek, je ravno tista, ob kateri človek lahko še vzdržuje ravnotežje potrebne distance, ki pa je v odnosu moč čutiti kot svoboda kljub temu, da mu je odnos zanimiv in mobilizira veliko energije. Medsebojno dopolnjevanje in sodelovanje vidno iz horoskopa sta torej dvorezen meč. Aspekti v sinastriji kažejo na sorodnost energij in so enostavno določljivi. Podobnost je namreč pogosto eden od dejavnikov skladnosti. Indijci, ki že stoletja, morda celo tisočletja, poročajo ljudi, v časih že kot otroke, na podlagi horoskopov, gledajo predvsem na sorodnost temeljnih značilnosti značajev in usod. Poročila naj bi se po njihovem osebe, ki sta si podobna, da bosta drug drugemu zrcalo in bosta tako najlaže uvidela šibke točke. Podobnost se lahko kaže v podobni zasedenosti elementov, v skladnih aspektih med planeti obeh horoskopov, kar pomeni, da planeti niso le v istem elementu, ampak tudi na podobnih stopinjah.

Vsekakor pomeni določeno sorodnost osebnih energij, če ima npr. prvi od partnerjev Sonce na 15° Leva, drugi pa recimo bodisi Sonce ali Luno ali ASC ali MC sredi Leva ali katerega od drugih dveh ognjenih znamenj. Seveda pomeni določeno sorodnost tudi, če so med sabo ugodno aspektirani posamezni planeti. O podobni noti dejavnosti in na čina samopotrjevanja lahko govorimo, če sta je Mars v obeh horoskopih v trigonu. O podobnih okusih in preferencah v komunikacijah pa, če je sta obe Veneri v ugodnih aspektih. Dejavnik podobnosti, ki vsekakor olajšuje medsebojno razumevanje, so tudi podobni aspekti. Če imata oba partnerja npr. Luno kvadrirano s Saturnom, bosta laže razumela zavrtost in nesproščenost, pa tudi varčnost drug drugega. Bolj kot sorodnost pa ljudi po navadi privlačijo neposredne medsebojne spodbude. Te se kažejo tako, da planeti enega partnerja zasedajo položaje, ki zbujajo dejavnost planetov drugega partnerja. Če ima npr. dekle Sonce na 15° Bika, fant pa ima v neposredni bližini v svojem horoskopu Luno, bo to dekle instinktivno čutil zelo blizu. Če pa ima fant sredi bika Venero, bo dekle po vsej verjetnosti doživljal kot zelo prijetno, če že neerotično poudarjeno. Nekoliko manj se bo to dogajalo, če ima fant Luno ali Venero sredi Device ali Kozoroga. Občutek prijetne privlačnosti se bo pojavil tudi, če ima dekle namesto Sonca na 15° Bika svoj Mars, ASC ali MC, pa morda tudi Uran ali Pluton, če sta pomembno poudarjena v njenem horoskopu. Skratka, privlačijo nas ljudje, ki v našem horoskopu aktivirajo planete, ki pomenijo čustveno udeleženost, prijeten stik, vzburjenost, ki nas nekako poživljajo. Tip planetnega stika določa vrsto stika. Če ima npr .nekdo v svojem horoskopu na isti stopinji kot imamo mi Neptuna, svojega Jupitra, to pomeni, da utegnejo njegova filozofija, širokosrčnost, podjetnost ali dobronamernost in dobrodelnost spodbuditi naše duhovne aspiracije, povečati naš smisel za vživljanje, sočutje, univerzalno povezanost z vsem živim. Če pa smo seveda bolj ko ne falot je, lenuhi in izkoriščevalci, se bomo z njegovo dobronamernostjo okoristili ter se še bolj predali pasivnosti, kajti tudi to je različica neptunske reakcije.

Najbolj značilno erotično učinkujoči so seveda aspekti med Venero in Marsom. Če se Mars v enem horoskopu ujema z Venero v drugem horoskopu, to vsekakor pomeni precej močno privlačnost, ki ima precej specifično spolno izražanje. Če je ta Mars aspektiran s kopico drugih planetov, bo seveda tudi na Venero v partnerjevem horoskopu delovala vsa ta kopica vplivov. Na splošno gledamo torej na to, kateri od partnerjevih planetov aktivirajo planete arhetipov drugega partnerja. Pri tem se pokaže aktiviranje planetov partnerja na določene planete lastnika horoskopa takole:

• Pri aspektih s Soncem partnerstvo poživlja,
• Pri aspektih z Luno se po čuti, da mu je partner blizu in se bo deloma istovetila.
• Pri aspektih z Merkurjem se prizadeva imeti komunikativne stike, pri tem se spodbuja razmišljanje.
• Pri aspektih z Venero se prebudijo erotične želje in misli,
• Pri aspektih z Marsom se bo hotel pred partnerjem postaviti.
• Pri aspektih z Jupitra ga partner spravi v dobro voljo in smo mu zato bolj naklonjeni,
• Pri aspektih s Saturnom je do partnerja zadržan in previden, ker čuti v sebi zadrego in zavore.
• Pri aspektih z Uranom ga partner spodbuja k nepredvidljivem vedenju, in se nato sam sebi čudi.
• Pri aspektih z Neptunom se zbujajo zasanjane občutke, polne rahlo čutnega hrepenenja.
• Pri aspektih z Plutonom nas bo partner tako ali druga če zadel precej globoko ali imel moč nad nami. Seveda je treba ob tem upoštevati aspekte, ki jih imajo planeti v natalni karti.

Tako bi kvadrat med Venero in Saturnom hkrati aktiviral erotiko (Venera), po drugi strani pa utesnjenost (Saturn). To naposled pomeni, da ni partnerjev za ljudi s težavnim horoskope, ki bi bili sami po sebi ugodni. Saj še tako ugodni partnerski vplivi vedno trčijo na ambivalentne in konfliktne duševne pripravljenosti in pričakovanja. Z drugo besedo, da so po sami sebi določujoči partnerji in njim ne moteče pomagati, dokler sami ne rešijo to protislovij. Tako, kot smo gledali na privlačnosti in sorodnost energij pri oceni partnerski skladnosti, tako je potrebno paziti tudi na izrazita neskladja. Zato si oglejmo zadevo neskladnost, torej aspekt kvadrat ali opozicija pri posameznih planetih:

• Sonce v obeh horoskopih v kvadratu pokaže na različne življenjske cilje in različne vrednote.
• Luna v kvadratu ali opoziciji, kaže na instinktivno razno rodnost in neustreznost razmerja.
• Merkur v kvadratu ali opoziciji, kaže na različen na čin razmišljanja.
• Venera v kvadratu ali opoziciji, kaže na različne okuse posebno pri na činu oblačenja.
• Mars Venera v kvadratu ali opoziciji kaže na hitro pripravljenost do prepira in spopada.

Seveda veljajo te napetosti tudi pri drugih planetov.

Tako pokaže partnerjev Saturn v kvadratu (90° na Sonce drugega partnerja zatirano izražanje lastne osebnosti. Saturn Kvadrat Mars blokira spontane ali zdrave agresivne akcije in poskuse samo potrditve. Ena takih je tudi seksualnost, zato s takim partnerjem zlepa ne bomo mogli razviti prav uspešne seksualne skupnosti. Če njegov Saturn blokira našo Venero, potem mu svojih nagnjenj ne bomo mogli priznati, morda celo ne bomo mogli navezati stika z njim. Če blokira našega Jupitra, bomo do njega ozkosrčni in malenkostni, čeprav sicer nismo, vsaj ne toliko. Če partnerjev Saturn vpliva na našega Urana, nas bo to spravljalo ob živce, saj se nam bo zdelo, da nam je vzet ves repertoar vedenja, to pa nas seveda spodbuja, da bomo poskušali druga če odstraniti – s ekscentrično potezo, ki partnerju pokaže, da se ne nameravamo podrediti njegovim pričakovanjem. Interaspekte med partnerskima horoskopoma je treba razumeti vedno dinamično, ne linearno fatalistično. Če imamo dovolj osebne moči, nas prepreke v odnosu ne bodo ovirale, da ne bi v stiku vseeno postopoma napredovali. To pomeni, da imata dva visoko integrirana in zrela človeka lahko celo kopico neugodnih interaspektov pri h primerjavi, pa vendar bo njun stik razmeroma konflikten, konstruktiven in celo sodelovalen. To je znamenje, da sta močno prerasla izhodiščne delne identifikacije, kakor jih kaže rojstni horoskop. Naslednja stvar, ki je zelo pomembna pri oceni partnerske napovedi, je medsebojna aktivacija hiš. Erotični partnerji nam pogosto s svojimi planeti in vogalnimi točkami aktivirajo našo peto hišo, zakonski partnerji sedmo in osmo hišo, prijatelji peto, sedmo in enajsto, in tako naprej. Pri partnerjih, ki imajo veliko skupnega, kot rečemo, bomo pogosto našli prav veliko medsebojnih aktivacij . Če je pomembna točka skupnega življenja dom, potem bosta partnerja drug drugemu verjetno s svojo planetno zasedbo aktivirala četrto hišo, če veliko skupaj potujeta in rada modrujeta, morda deveto. Žena, ki izrazito spodbuja moževo poklicno napredovanje, ima gotovo kak pomemben planet v območju njegove desete hiše.

Mož, ki v prizadevanju za napredovanjem v poklicu zanemarja dom, ki je ženi zelo pomemben, ima v svoji deseti hiši, morda pa tudi enajsti ali deveti, kakšen planet, ki je slabo aspektiran na ženino četrto hišo, se pravi bodisi na njen IC ali pa planet v tej hiši. Težave se zaostrijo, kadar sprožijo te konfliktne kote tranziti. Ena od točk, s katerimi lahko približno in na hitro ocenimo partnersko skladnost, je aspekt, ki ga ustvarjata vladarja sedme hiše med seboj. Če je ta kot ugoden, je verjetnost skladnosti precejšnja. Tudi za druga področja dejavnosti lahko pogledamo, kako se skladajo njihovi vladarji. V časih se bomo čudili, kako veliko informacij lahko dobimo tako. Ob tem ni odveč pripomniti, da tudi ugodni Saturnovi aspekti zavirajo in utesnjujejo, neugodni Jupitrovi pa lahko olajšujejo in spodbujajo. Konf1iktni koti med Venero enega partnerja in Marsom, Uranom ali Plutonom drugega partnerja nikakor ne pomenijo odbojnosti, pač pa v časih še večjo, toda tudi bolj ambivalentno privlačnost. Seveda je take privlačnosti težje usmeriti v urejen in ustrezno skladen odnos. Do zdaj smo govorili pri obravnavi partnerske skladnosti o neposredni primerjavi dveh horoskopov .Ta tehnika, ki je dale č najbolj korektna in logična, se imenuje sinastrija. Poleg te pa poznamo še najmanj tri tehnike, ki pa se osredotočijo na sam odnos.

1. Horoskop srečanja.Le tega napravimo preprosto za čas prvega srečanja dveh oseb. Če seveda ne vemo zanj, to pa je zelo pogosto, te tehnike ne moremo uporabiti. Po isti logiki lahko napravimo horoskop za trenutek, ko dva skleneta zakonsko zvezo ali podpišeta poslovno pogodbo. V teh primerih jemljemo, kot da je spontan ali uradno sklenjen odnos entiteta s svojim življenjem.

2. Kombin: Iz rojstnih podatkov obeh partnerjev izračunamo točko, ki leži natanko med rojstvom enega in drugega. To ni tako težko, ker imajo bolj kakovostne efemeride za posamezne datume označene številke, ki jih imenujemo julijanski dan, zato nam ni treba preštevati vseh dni za vsa leta, in pri čemer bi se najverjetneje tudi zmotili.Horoskop, ki ga izračunamo torej za ta vmesni čas in tudi vmesni prostor, če sta rojstna kraja daleč narazen, naj bi opisoval naravo in napetost medsebojnega odnosa.

3. Kompozit: oceni sam odnos na temelju vmesnih točkah. Za vsak par planetov izračunamo vmesno točko in ta položaj vnesemo v nov horoskop. Kompozit je vsekakor zelo izumetničena tvorba, saj je sestavljen iz položajev, kakršnih v tovrstni medsebojni kombinaciji na nebu nikoli ni bilo. Kadar je par planetov v posameznih horoskopih v opozicijskem interaspektu, so težave še večje. Pojavi se namreč vprašanje, na katero stran bomo namestili nastalo vmesno točko. Robert Hand, ki je to tehniko zelo populariziral, predlaga takole rešitev: če sta izvirna planeta oddaljena drug od drugega za več kot 150°, obravnavamo kompozit dvojno, torej kot da leži na eni in drugi strani prvotnih položajev .Tako seveda pade kompozitni planet tudi v dve hiši kompozitnega horoskopa . Hiše se ponavadi določajo tako, da se izračuna vmesna točka za MC, nato se druge hiše odčitajo iz tabel za geografsko širino skupnega bivanja. Nekateri pa vsako hišo posebej računajo s povprečjem, kot vse druge kompozitne položaje. Koliko je katera od tehnik veljavna lahko preskusimo sami na kakšnem partnerskem razmerju, ki ga dobro poznamo. Posamezne tehnike največkrat vendarle ne dajejo zelo razhajajočih se rezultatov. Robert. Hand je šel tako daleč, da je predlagal, da se tudi direkcije, progresije in tranzite sme uporabljati na kompozitnih horoskopih. Omenja tudi možnost, da lahko računamo kompozite za več oseb. Če vas npr. zanima, kako učinkovito bo igrala prva peterka vašega košarkaškega kluba na določen dan izračunajte kompozitni horoskop iz rojstnih podatkov za vseh pet igralcev, nato pa poglejte tranzite za sprotni dan. Malo verjetno je, da nas bi tovrstne tehnike kam pripeljale. Pa vendar naj poskusi, kdor čuti, da se da vse relacije tako preprosto materializirati.

(Vir: VIKTOR GERKMAN: Astrologija, Veda o zna čaju in usodi)

Več o avtorju :http://sl.wikipedia.org/wiki/Viktor_Gerkman