Aspekti pokažejo, na kakšen način planeti delujejo drug na drugega in so zato zelo pomembni za celotno razlago horoskopa. Pokažejo karakter posameznika – pravi človekov značaj.V horoskopu so vidne povezave med planeti, ki so večinoma (razen enega) označene z črtami. Te črte kažejo aspekte.

Aspekt pomeni kotni odnos med planeti, vrhovi hiš ali senzitivnimi točkami izraženi v stopinjah. Pokažejo na kakšen način delujejo planeti drug na drugega in so zato pomembni pri razlagi horoskopa. Orbis pomeni dovoljene stopinje do natančnega aspekta.

Glede na kotne odnose pozna astrologija naslednje aspekte:

Aspekti sodijo v eno najkompleksnejših in tudi najzahtevnejših področij astrologije, ki od astrologa zahteva dolgotrajno in podrobno raziskavo. So pokazatelji področja, s katerim se najraje ukvarjate, ker vam gre tam vse kot po maslu, medtem ko bi neharmonična področja najraje odlagali, dokler pridete do točke, ko je treba nekaj nujno urediti.

Aspekt pomeni oddaljenost dveh planetov, izraženo v stopinjah. Izhodišče je krog s 360 stopinjami. Z njimi se preračunavajo kotne razdalje med planeti in vrhovi hiš. Izraženi so v stopinjah. Glede na naravo aspektov jih delimo na harmonične in neharmonične oz. pozitivne in negativne aspekte. Neharmonični ali negativni aspekti načeloma pomenijo zahtevnejše dele karakternih lastnosti človeka, vendar pa so nujno potrebni , saj ljudje tako sprejmemo določene izzive. Pri neharmoničnih se je potrebno ves čas zavedati, da so le pokazatelji potencialnih težav.

V astrološki karti so vrisani s črtami in določeni barvi, razen pri konjunkciji, ker je medsebojna oddaljenost dveh planetov nič stopinj. V kartah so označeni z barvami- pozitivni so modri (harmonija), negativni pa rdeči (napetost).

Dovoljen orbis pomeni dovoljen odmik od točnega aspekta, izražen v stopinjah, znotraj katere je aspekt še vedno aspekt (četudi ni točen).

⇒Dovoljeno odstopanje planetnih kotov v aspektu je za Sonce in Luno in osebne planete do 10 stopinj, Merkur, Venera in Mars 8 stopinj,       Jupiter in Saturn 6 stopinj ter Uran, Neptun in Pluton 4 stopinje.

Pomen aspektov

Konjunkcija = 0°

Izhaja iz števila Ena. Ena predstavlja enoto, celoto, enovitost. Če sta dva planeta v konjunkciji, sta njuna principa združena v enega samega, ki je zmes obeh. Planeta spontano delujeta skupaj, aktivirata drug drugega in predstavljata neločljivo celoto. Ker sta združeni dve energiji, ta aspekt predstavlja moč, iniciativo, odločnost. Planeti v konjunkciji s Soncem, Luno ali katero izmed štirih kardinalnih točk rojstnega horoskopa ( Asc., Desc., MC, IC ) so še posebnega pomena in kažejo na močno izražene osebnostne lastnosti. Konjunkcija sodi med najbolj osebne aspekte. Ni opredeljena in je lahko pozitivna ali negativna, odvisno sicer od narave planetov, ki so povezani s konjunkcijo. Dovoljen orbis je od 8° do 10°.

Opozicija = 180°

Izhaja iz števila Dve. Dve predstavlja nasprotje, objektivnost, polarnost. Takšna nasprotja so npr. subjektivno /objektivno, moško/žensko, jang / jin, zgoraj/spodaj, znotraj/zunaj itd. Eno se torej diferencira, da lahko prikaže vse svoje zmožnosti oz. lastnosti. Dvojnost pa je tudi negacija enotnosti in zato predstavlja neko trenje. Če sta dva planeta v opoziciji, je tako vzpostavljena zavestna napetost o dveh nasprotnih polih celote. Takšna konfrontacija predstavlja napetost, zavest o nujnosti vzpostavitve harmonije med dvema elementoma. Opozicija tako predstavlja potencialno možnost rasti, razvoja, manifestacije. V nasprotju s konjunkcijo, ki predstavlja subjektivnost, opozicija predstavlja objektivnost oziroma zavest..Opozicija se lahko izrazi kot dejansko nasprotovanje, razdvojenost, razklanost. Nekontrolirana opozicija tako predstavlja prepir, nemoč vzpostavitve harmonije med dvema principoma, nemir, spor. Ker pa je opozicija tudi zavest o polarnosti, nudi možnost objektivnega pogleda na stvari, potrebo po združevanju nasprotij. Opozicija je lahko signal, da spremeniš oziroma izboljšaš svoje negativne lastnosti. Dovoljen orbis je od 6° do 8°.

Trigon = 120°

Trigon povezuje dva planeta, ki se nahajata v razdalji 120° drug od drugega ali 1/3 kroga. Trigon je aspekt, ki deluje najbolj pozitivno, izhaja iz števila Tri. Tri predstavlja združitev dveh nasprotij oz. vzpostavitev harmonije med dvema nasprotujočima si principoma. Planeti, ki so povezani v tem trikotniku, pri posamezniku ne delajo težav in stvari se z lahkoto uredijo. Potencialna možnost dvojnosti je tako realizirana z neko akcijo, z aktualizacijo dveh principov s pomočjo tretjega. Tako je spet vzpostavljena harmonija, celota. Sedanjost združuje preteklost in prihodnost, otrok združuje mater in očeta; tri tako predstavlja kreativnost, je število pozitivnosti, akcije. Trigon je tako aspekt harmonije, spontane aktivnosti, življenja kot takega. Konkretno se principa dveh planetov v trigonu realizirata spontano, brez težav. Stvari, ki jih predstavljajo dotični planeti, nam nudijo užitek in zadovoljstvo, ker preko njih izkusimo “blagor” smotrnih in ne kompliciranih aktivnosti. Trigon je bil od nekdaj “srečen” aspekt, saj nudi možnosti za srečo, vodi k lenobi, nedejavnosti, zadovoljstvu z že obstoječim, samozadostnosti in samozadovoljstvu. Trigoni nakazujejo harmonijo, lahkotnost srečo in duhovni napredek. Dovoljen orbis je od 6° do 8°.

Kvadrat = 90°

Kvadrat povezuje dva planeta, ki se nahajata 90° drug od drugega, kar je ¼ kroga. Kvadrat je aspekt, ki deluje negativno. Izhaja iz števila Štiri. Štiri predstavlja stvarnost obstoječega sveta, ki je posledica kreativne akcije trojstva. Predstavlja vse zemeljsko, stvarno, materialno. Zemlja ima štiri strani neba, štiri letne čase, štiri prvotne elemente. Kreativnost trojstva je tako vezana na stvarnost zemeljskega obstoja, ki ima svoje stvarne, materialne zahteve. Kvadrat zato ni “lahek” aspekt. Predstavlja izziv, silo, spopad z nekimi zahtevami. Človek lahko zato izrazi svoj potencial preko izziva in spopada z obstoječimi okoliščinami. Tako razvija in krepi svojo voljo. Kvadrati v astrološki karti nakazujejo tiste stvari v življenju človeka, s katerimi se mora človek boriti in jih premagovati, ker predstavljajo nekakšno oviro, frustracijo njegove spontane kreativnosti. Stvari, ki jih predstavljajo planeti, so same po sebi nezmožne harmoničnega oz. medsebojno skladnega delovanja, zato so lahko vir frustracij, blokad, potrebe po nasilni, glasni uveljavitvi. Na vsak način predstavljajo izziv. Kvadrat je na nek način kritičen aspekt, vendar zavestno premagovanje ovir pripelje do rasti, napredka in velikih dosežkov. Dovoljen orbis je od 6° do 8°.

Kvintil = 72°

Izhaja iz števila Pet. Pet je število kreativne inteligence in zato je kvintil aspekt ustvarjalnosti. S pomočjo kvinti-la (4+1) človek zavestno upravlja z elementi dane stvarnosti; kvintil predstavlja samozavest, veliko mero gotovosti in zaupanja v tisto, kar počnemo. Človek tako “ve, kaj počne” – planeti v kvintilu predstavljajo obvladovanje določenih veščin ali pa talent sam po sebi. Vendar pa kvintil tradicionalno spada med manj pomembne aspekte.

Sekstil = 60°

Izhaja iz števila Šest. Šest je produkt trojice oz. ponovljena trojka (3+3 = 6). Predstavlja ekvilibrium, ritmično pulziranje življenja. Zaradi sorodnosti s trigonom se pri sekstilu principi planetov izrazijo podobno kot pri trigonu, vendar vsebujejo večjo mero praktičnosti. Šest je namreč tudi 2*3. Sekstil tako predstavlja objektivni izraz (2) kreativnosti (3). Zato predstavlja praktično delo, marljivost, delavnost, ki prinese konkretne rezultate – takšne, ki so potrebni za vsakdanje življenje. Primer v naravi je “marljiva” čebela, ki stalno sistematično prede svoje šestero kotno satovje. Principi planetov v sekstilu delujejo torej tvorno, učinkovito, harmonično, produktivno. Negativni izraz sekstila je stalno ponavljanje, pomanjkanje inspiracije, opravljanje že opravljenega. Dovoljen orbis je od 4° do 6°.

Manj pomembni aspekti

Med slednje sodijo sepstil = 51°26´, polkvadrat = 45°, seskikvadrat =135°, polsekstil = 30°, inkonjunkcija = 150° itd.) in so tradicionalno manj pomembni. Danes se izmed zgoraj naštetih še največ uporablja polkvadrat, ker je pomemben pri formaciji središčnih točk.

Inkonjunkcija = 150°

Inkonjunkcija je aspekt, ko je med planetoma razdalja 150°. Inkonjunkcija zahteva kompromise in prilagajanja, ker pa povezuje znamenji, ki pripadata različnima energijama in kvalitetama, je izredno težko izrabiti energijo planetov, ki jo daje ta aspekt.

Septile 51° 26″

Obstoja celotna družina septile aspektov vključuje septile, bi-septile in tri-septile v obliki ene, dveh in treh sedmin kroga. Septili so merjeni v vrednosti 51o 25″ , 102o 51″ 5″ in 154o 17″ 2″ sekund. To je prva serija aspektov, ki nima enakomerne razdelitve. Krog razdelijo v 1, 2 in 3 sedmine. Izraža se kot nasprotno učinkovanje. S temi aspekti s šibkim delovanjem se kaže notranja duševna moč. Sicer so to harmonični aspekti .

Octile 45°

Družina aspektov octile pozna dva šibka aspekta in sicer semi kvadrate in sesqui- kvadrate . Pol-kvadrat se se nahaja v razmiku 45 med planetoma. Deluje šibko, znan pa je kot aspekt ki vznemirja. A sesqui-kvadrat oziroma poldrugi kvadrat se nahaja med dvema planetoma ali senzitivnima točkama v razmiku 135°. Ti aspekti lahko delujejo kljub šibkosti aspekta kruto in nepričakovano. Nekako nas opozarjajo na to, da bomo šli čez dolgoročen process, da bomo morali delovati trezno, premišljeno in hladno. Značilnost oseb z tem aspektom je, da izredno rade ignorirajo svoje težave.

Novile 40°

Novile je razdalja med planetoma v razmiku 40o, pri bi-novile aspektu je odaljenost med planetoma 80o, pri quadra-novile aspektu pa je odaljenost med planetoma 160o . Aspekti novile predatavljao eno, dve ali štiri devetine kroga. Serija novile aspektov je v povezavi trikotnikov in sextilov. Novile so v povezavi z numerološko številko 9. Pomen aspekta je mističen, je pokazatelj skritih kar-mičnih podrobnosti v posamezniku in so izredno pozitivni, saj spodbujajo duševno rast. V kolikor imamo v astrološki karti ta aspekt, lahko pričakujemo veliko nepredvidljivih dogodkov, ki bodo v zvezi z ljubeznijo in poroko.

Vir: net 2003

Astro  novice.

Prijavite se na prejemanje astro novic. Vpišite svoj elektronski naslov in kliknite “Pošlji”

Zahvaljujemo se za vaše sporočilo.
Vaše sporočilo ni bilo poslano, prosimo poskusite kasneje.

Continue Reading

Naredite prvi korak !

Pokličite (386) 41 544 020  ali pošljite 

POVPRAŠEVANJE

Vaši podatki bodo obravnavani v skladu z uredbo GDPR.